• سامانه یکپارچه مدیریت مدارس همکلاسی، یک نرم افزار مدیریت مدرسه هوشمند قدرتمند و منسجم جهت هوشمندسازی کامل مدارس می باشد
    موشن گرافیک این نرم افزار توسط اسپاد فیلم طراحی و تولید شده است .