اولین موشن گرافیک از کمپین ویدیو مارکتینگ سال 96 موسسه آموزش عالی آزاد فناوران حکیم آنونس برگزاری دوره DBA. تولید فروردین 96

 
برچسب ها : dba ، فن آوران حکیم