موشن گرافیک برنامه¤۲۹ اردیبهشت¤ این قسمت" آموزش عالی" ، موشن گرافیک این مجموعه به سفارش شبکه دو سیما توسط اسپادفیلم تولید می گردند.