ویدیو اول از کمپین ویدیو مارکتینگ مجیک آیرون که در آذرماه 95 تولید گردید. در فاز اول این کمپین یک ویدیو جهت معرفی کلی اتو و هفت ویدیو جهت نمایش کاربری و نحوه استفاده اتو بخار مجیک برنامه ریزی و تولید شده است.