این تیزر تبلیغاتی جهت پخش در شبکه های سراسری صدا و سیما و به سفارش گروه مسکن سازان سپاهان طی دو روز فیلمبرداری در شهریورماه 1395 تهیه و تولید گردیده است.