موشن گرافیک دوم از کمپین ویدیو مارکتینگ اسپاد فیلم برای اپلیکیشن جوی، که به دنبال تجربه موفق اولین تیزر اپلیکیشن جوی در شهریور ماه 95 تولید گردید.