اسپاد فیلم متشکل از متخصص هایی خلاق در عرصه سینما می باشد که قادر به ارائه فیلم های سینمایی ، داستانی ، مستند تبلیغاتی ، تیزر صنعتی و VFX برای شرکت ها ، کارخانه جات و موسسات بزرگ می باشد.

مهمترین ویژگی اسپاد فیلم افکار جوان و خلاق است ، که این امر بوسیله آموزش و تحقیقات روزانه و مستمر بوجود آمده است .

اسپاد فیلم با وجود جوان بودن یک شرکت پیشرو است زیرا افراد پارسا فیلم هر روز 9 اصل را برای خود مرور می کنند .
1. به روز بودن
2. خلاقیت
3. احترام
4. متفاوت و تاثیرگزار
5. تمرکز
6. رضایت مشتری
7. کیفیت
8. کار تیمی
9. هوشمندی