•  موضوع :  معرفی نرم افزار جوی
  • کارفرما : شرکت پدیده ارتباط پرستو
  • زمان تولید : فروردین 95
اپلیکیشن جوی که شما را از داشتن تعداد زیاد اپ ها بر روی گوشیتون بی نیاز خواهد کرد و به راحتی قادر خواهید بود کارهای خودتونا بصورت هوشمند مدیریت کنید.