آموزشگاه محاسبان آفاق اسپادانا

  •  موضوع :  معرفی آموزشگاه محاسبان آفاق اسپادانا
  • کارفرما : آموزشگاه محاسبان آفاق اسپادانا
  • زمان تولید : فروردین 95
موسسه حسابداری محاسبان آفاق اسپادانا از سال 1388 به صورت رسمی شروع به فعالیت نمود.وظایف این موسسه شامل راه اندازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری بصورت علمی تا مشاوره و نظارت بر ایجاد سود در شرکت و ارائه روش های موفق جهت کاهش هزینه ها و افزایش در آمد در شرکت می باشد.