•  موضوع :  تولید تیزر موشن گرافیک تهویه شیراز
  • کارفرما : تهویه شیراز
  • زمان تولید : اسفند 94
شیراز تهویه بزرگترین مرکز نصب و راه اندازی تاسیسات برودتی و حرارتی در جنوب کشور