•  موضوع :  تولید تیزر موشن گرافیک شرکت رنگارنگ
  • کارفرما : شرکت رنگارنگ
  • زمان تولید : دی 94
نرم افزار رنگارنگ به عنوان یک نرم افزار حسابداری چاپخانه به منظور رفع مشکلات موجود در چاپخانه ها و ارتقا سطح رضایت مشتری در ارتباط با چاپخانه طراحی و پیاده سازی شده است.