•  موضوع : تولید تیزر تبلیغاتی CMS Melli
  •  کارفرما  : شرکت فکر برتر
  •  تاریخ تولید : آذر 94
  •  مدت ساخت : 15 روز

با استفاده از این سیستم شما بدون نیاز به کد نویسی و در واقع در یک محیط کاملا گرافیکی ، سایت خود و مشتری را طی چند گام ساده پیاده سازی کرده و بانام انحصاری و تجاری خود می فروشید