•  موضوع : تولید کلیپ برای شرکت Talar stone
  • کارفرما : شرکت Talar stone
  • تاریخ تولید : مهر 93
  • مدت ساخت :  45 روز
talar stone یکی از بزرگترین کارخانه های سنگ در خاور میانه می باشد که بخش مهمی از صادرات سنگ کشورمان را به عهده دارد . مستند صنعتی talar stone برای نمایش در نمایشگاه های بین المللی در خارج از کشور ساخته شده است .