•  موضوع : تولید کلیپ برای شرکت تداک
  •  کارفرما  : شرکت تداک 
  •  تاریخ تولید : آذر 93
  •  مدت ساخت : 20 روز
شرکت تداک برگزار کننده سمینارهای تخصصی  بازریابی و بازار داری و دارای 13 روش نوین آموزش مجازی است.