• موسسه اسپاد فیلم یک موسسه تولید فیلم خلاق می باشد .

    اسپاد فیلم متشکل از متخصص هایی خلاق در عرصه سینما می باشد که قادر به ارائه فیلم های سینمایی ، داستانی ، مستند تبلیغاتی ، تیزر صنعتی و VFX برای شرکت ها ، کارخانه جات و موسسات بزرگ می باشد.